Početna Reklamacije i povrati

Reklamacije i povrati

U slučaju povrata robe kupac je dužan uputiti opravdanu reklamaciju putem e-maila: [email protected] ili pismeno na adresu: Da Ljepoti d.o.o., Klanjčić 7a, 10000 Zagreb ili telefonski na broj 01 3881 275.

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena
  • isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja
  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja

Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu. Molimo Vas da usporedite primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje odmah to napomenite Vašem dostavljaču koji će napraviti povrat paketa.

U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, Da Ljepoti d.o.o. nadoknadit će kupcu njegove troškove povrata robe i vrijednost robe koju više nije u mogućnosti isporučiti.

Reklamirana roba do potpunog plaćanja ostaje Vaše vlasništvo.
Prodavatelj je dužan u roku od 30 dana od dana primitka pisane reklamacije Kupcu zamijeniti proizvod ili vratiti
Kupcu cjelokupan plaćeni iznos uvećan za zatezne kamate, računajući od primitka pisane obavijesti o raskidu kupnje.

Prema uputama Europske komisije možete koristiti link prema platformi za online rješavanje sporova - link.